đã vô trách nhiệm trong suốt “Giáng Sinh Yêu Thương” rồi, đã để vấn đề cá nhân ảnh hưởng khá nhiều, còn vài ngày trước chương trình…

bắt đầu thôi