Bài viết này hay quá! Cho phép mình share với nhé Cyan Wind ^^

 

“Chẹp, bản nháp này đã được soạn ra từ những ngày lành lạnh, khi cáp quang Việt Nam bị đứt cuối năm 2013. Mới đó mà đã tròn một năm rồi. Con người dễ nhận thấy những điều nổi bật, khác biệt so với p…

Nguồn Kiên định & Nhất quán