“…Người ta quá để tâm đến việc làm thế nào khai thác tối đa hiệu quả mối quan hệ này đến mức chẳng còn cảm nhận được thế nào là một người bạn thật sự.” …

Tâm hồn đẹp Việt Nam

Thử nghĩ về tất cả những người mà bạn đã tương tác trong khoảng thời gian một ngày, hay hàng tuần, tháng và năm. Tất cả những tâm hồn mà bạn đã trao đổi những lời chào hoặc cho đi những cái ôm ấm áp; tham gia vào những chuyện phiếm cùng nhau hoặc những cuộc trò chuyện sâu sắc hơn. Tất cả những người mà do vô tình sắp đặt bởi số phận, cư ngụ trong thế giới nội tâm của bạn. Và sau đó hãy tự hỏi bản thân mình rằng, ai trong số họ là bạn của bạn – những người bạn thật sự. Nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng chỉ có khoảng một nửa số “tình bạn” là cảm xúc hai chiều, có nghĩa là, một người mà bạn tưởng rằng là bạn của mình lại có thể chẳng quan tâm gì đến bạn. Hoặc ngược…

View original post 1,914 more words