Châu Thanh Vũ

Nhiều người cho rằng tôi không có quyền để khuyên một người về thất bại, vì có lẽ tôi chưa bao giờ nếm mùi thất bại. Đối với nhiều người không hiểu rõ tôi, thành công có vẻ chừng luôn đến với tôi một cách dễ dàng. Đôi khi một ai đó đọc về tôi trên báo, những gì đập vào mắt người ta một đứa có một bảng thành tích khủng với một đống giải thưởng, học toàn trường xịn, và được đi làm việc ở nhiều nước. “Mọi thứ đối với mày có vẻ dễ dàng nhỉ!” – ngay cả bạn bè cũng đã từng bảo tôi như thế. Câu nói này có vẻ chừng như một lời khen, nhưng đối với tôi, câu nói này đã bỏ qua những nỗ lực của tôi, và quan trọng hơn, bỏ đi tất cả những thất bại mà tôi đã trải qua.

Vậy…

View original post 677 more words