liệu có ai đó có đủ kiên tâm và nhẫn nại cho những đợi chờ

yêu thương thôi chưa đủ

có phải không?

(watch here)