Châu Thanh Vũ

Quốc gia nào cũng cần an ninh và trật tự. Bảo vệ biên giới, đảm bảo người nhập cư không gây hại cho quốc gia nên là ưu tiên hàng đầu của bất cứ nguyên thủ quốc gia nào.

Dựa trên hai nguyên lý này, rất nhiều người Việt Nam xem ông Trump đơn thuần là một vị tổng thống nói là làm, đặt lợi ích và an ninh quốc gia lên trên hết. Đối với họ, sắc lệnh cấm nhập cảnh của công dân 7 quốc gia mà đa phần dân số là người Hồi giáo là một việc làm đúng đắn bảo vệ lợi ích của nước Mỹ. Hệ tư tưởng ủng hộ Trump này ngày càng được phổ biến rộng khắp sau khi Tổng thống Trump lên nhậm chức.

Mặc dù tôi đồng ý với nguyên lý về an ninh quốc gia như đã nêu trên, tôi hoàn…

View original post 1,477 more words